zpow.nsacz.pl Zespół Placówek Nowy Sącz
Strona główna Archiwum Pracownicy MOS MOGK Kontakt
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych Nowy Sącz Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Nowym Sączu Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych ZPOW
Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej
powstał w 1992 roku.
Od 2017 roku wchodzi w skład
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.
Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Nowym Sączu.
 

Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia 

Gimnastyki Korekcyjnej

w siedzibie w

Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

przy ulicy Nadbrzeżnej 77, 

 Zapisy pod numerem telefonu 692 786 911,

codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 14.00 do 18.00. 

 
MOGK jest jedyną placówką oświatowo-wychowawczą na terenie Nowego Sącza zajmującą się BEZPŁATNIE:
  • wyrównywaniem niedoborów ruchowych i profilaktyką wad postawy ciała u dzieci i młodzieży,
  • korekcją wad postawy ciała - min. skolioz, pleców okrągłych, wad kończyn dolnych i in.,
  • nauką podstaw pływania oraz prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych w wodzie,
  • organizacją aktywnych form rekreacji ruchowej w okresie ferii zimowych i wakacji,
  • promowaniem zdrowego trybu życia,
  • działalnością instruktażową dla dzieci i rodziców z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

UCZESTNIKAMI zajęć korekcyjnych są dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną.

Podstawą objęcia dziecka zajęciami jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty.

Dzieci powinny uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej przynajmniej 2 lata. Rodzice zobowiązani są dopilnować, aby dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach w wyznaczonych terminach.

Postawa i postępy korekcyjne dzieci powinny być pod stałą kontrolą (1-2 razy w roku) lekarza kierującego dziecko na ćwiczenia.

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej 2 razy w tygodniu i 1 raz w zajęciach na basenie (w miarę wolych miejsc).

ZPOW w Nowym Sączu