zpow.nsacz.pl Zespół Placówek Nowy Sącz
Strona główna Archiwum Pracownicy MOS MOGK Kontakt
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych Nowy Sącz Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Nowym Sączu Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych ZPOW
Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy zajmuje sie organizacja zawodów sportowych
dla dzieci i młodziezy szkolnej z terenu Miasta Nowego Sacza.
 

 Uchwała Prazydium Zarządu Głównego SZS z dnia 29 września 2014r.

 

Bardzo Prosimy o dostarczenie przez nauczycieli

wychowania fizycznego ogólnych zgłoszeń do zawodów

które obowiązkowe są co roku

i znajdują się również w zakładce do pobrania.

 

Zgłoszenia należy przesłać na adres info@zpow.nsacz.pl,

dostarczyś do biura przy stadionie międzyszkolnym

lub oddać pracownikom MOS podczas zawodów.

ZPOW w Nowym Sączu