zpow.nsacz.pl Zespół Placówek Nowy Sącz
Strona główna Archiwum Pracownicy MOS MOGK Kontakt
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych Nowy Sącz Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Nowym Sączu Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych ZPOW

OCENA POSTAWY CIAŁA


Dzieci zgłaszające sie do MOGK są kwalifikowane do grup korekcyjnych na podstawie skierowania lekarskiego.

Dodatkowo postawa każdego dziecka jest oceniana metodą oglądową oraz przeprowadzane są testy funkcjonalne pozwalające wykryć przykurcze mięśniowe przez nauczycieli Ośrodka.

Do oceny postawy ciała dziecka wykorzystywany jest również sprzęt specjalistyczny:

podoskop pozwalający ocenić wysklepienie stóp oraz rozłożenie ciężaru ciała dziecka (diagnoza np. płaskostopia),

aparatura do komputerowej diagnostyki postawy ciała z zastosowaniem metody fotogrametrycznej i efektu mory projekcyjnej - badanie przeprowadzone przy użyciu tego sprzętu jest obiektywne i zupełnie nieszkodliwe co daje możliwość powtarzania badania w zależności od potrzeb w celu stałego kontrolowania postępów korekcyjnych.

ZPOW w Nowym Sączu